At lytte opmærksomt

Mange af mine blogs giver et indtryk af et liv, hvor jeg rejser meget, oplever forskellige mennesker, situationer og et liv, hvor jeg konfronterer mig selv med mit inderste mørke. Derfor vil jeg gerne fokusere lidt mere på nogle af de ting jeg også laver i hverdagen; kommunikation og konflikthåndtering.

Jeg håber ikke du får indtrykket af, at jeg er i konflikter hele tiden. Når sandheden kommer frem er jeg faktisk en smule konfliktsky, men jeg er begyndt at lære, hvordan man kan vende konflikter til noget positivt, belønnende og effektivt.

Denne blog vil takle en af de mest værdifulde og det vigtigste af kommunikation og konfliktløsning; at lytte!

FAKTA: Ud af al den kommunikation mennesker har, er nonverbal kommunikation og at lytte de mest brugte kommunikations former.

 

Definition af at lytte

Musik, lyden af en bil, fugle der synger alle er forbundet med at bruge sine øre, men når lyd rammer vores øregang, er det ikke altid klassificeret som at lytte. Eksemplerne er nok mere at høre, hvilket er en given del af at lytte, men det betyder ikke at vi tager del i en kommunikationstransaktion.

At lytte uopmærksomt – en naturlig menneskelig funktion, der gør at vi ikke bliver skøre. Vi lytter dagligt til beskeder, mens hjernen er på autopilot. Det kan eksempeltvist være, når vi lytter til radioen og laver mad samtidigt, eller vi har fjernsynet kørende i baggrunden, mens vi vasker tøj. Vi lytter til utallige kommunikationsdele hver dag, og ville gå fuldstændig i stykker, hvis vi skulle give hver enkelt besked opmærksomhed. Dog er der situationer, hvor det er respektløst og upassende at lytte uopmærksomt. En god lytter ved, hvornår de skal lytte med opmærksomhed og hvornår det er i orden at lytte uopmærksomt.

At lytte opmærksomt – “Indebærer at give omhyggelig og eftertænksom opmærksomhed og at svare på beskederne vi modtager” (oversat fra Adler & Proctor, 2014). At lytte opmærksomt kræver (1) hensyn, (2) forsøg på forståelse, (3) response og (4) ihukommelse. Vi har tendens til at lytte til beskeder, når det har effekt på os selv som person. En god kommunikator har opmærksomhed på beskeder, der har effekt på dem vi taler med.

Ordsprogenes bog 2:2 “så du lader øret lytte til visdom og vender hjertet mod forstandighed,”

1: Hensyn – styrker forholdet mellem den der lytter, og den der taler. Når vi viser at vi tager hensyn til den der taler, hjælper det ikke blot os selv, men også den der taler.

2: Forsøg på forståelse – når vi tillægger en besked mening. Ved at stille spørgsmål og forsøge på at gengive, hvad personen sagde, kan vi forhindre misforståelser.

3: Response – observerbar feedback. Dette kan være både være verbal feedback, men også øjenkontakt og passende ansigtsudtryk. Samtaler er aldrig envejs.

4: Ihukommelse – evnen til at huske information. De fleste mennesker glemmer 65% af information de er givet efter 8 timer. Kan du se, det er én af grundene til, at det er vigtigt at være opmærksom, når folk taler til os?

Jeg vil dermed opfordre til at være opmærksom på disse fire ting, næste gang du taler med en person du holder af eller gerne vil lære at kende bedre.

Aloha,

Leave a Reply